Ben ali Libi by Willem Wilmink

This is one of my favourite Dutch poems, and I have attempted to translate it into English.

 

Ben Ali Libi

Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,

staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,

dus keek ik er met verwondering naar:

Ben Ali Libi. Goochelaar.

 

Met een lach en een smoes en een goocheldoos

en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,

scharrelde hij de kost bij elkaar:

Ben Ali Libi, de goochelaar.

 

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost

dat Nederland nodig moest worden verlost

van het wereldwijd joods-bosjewistisch gevaar.

Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.

 

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,

kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.

Er stond al een overvalwagen klaar
voor

Ben Ali Libi, de goochelaar.

In ‘t concentratiekamp heeft hij misschien

zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien

met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,

Ben Ali Libi, de goochelaar.

 

En altijd als ik een schreeuwer zie

met een alternatief voor de democratie,

denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar

voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

 

Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,

hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.

Willem Wilmink

 

On a list of fame, murdered in the war

Was a name I never heard before

So I looked at it with slight suspicion

Ben Ali Libi, Magician

 

With a smile, a word and a box of tricks

And a chosen alibi thrown in the mix

He made a living without contrition

Ben Ali Libi, Magician

 

Then the widow Ross and a few friends

Decided the country should be cleansed

Of the jewish-bosjewisitc sedition

They meant, of course, that magician

 

He who regularly hid a dove or a flower

Could not hide himself from this terrible power

A car was waiting, as per their tradition

For Ben Ali Libi, magician

 

In one of the camps, just ones or twice

He performed a trick with cards or mice

With a smile, a word and a misleading transition

Ben Ali Libi, Magician

 

So every time someone with a hot head

Screams that democracy might be bad

I think: in your utopia, would they grant admission

To Ben Ali Libi, Magician

 

To Ben Ali Libi, a schmuck on the whole

Let him find peace, God rest his soul.

Willem Wilmink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *